Home
Contact
Sitemap
   
 
 
 
 
 
 
 
Notebook Project
 
 
Sr. No.
Donors Name
1. Shreemati Savitaben Chimanlal Shah (Tilakwadawala)
2. Ganga Swa. Chandanben Mukundlal Shah (Aamroliwala)
3. Shreemati Suryakantaben Rasiklal Hiralal Shah (Shankhedawala) currently U.S.A.
4. Shree Kantilal Govindlal Shah (Baranpuriya)
5. Late. Shreemati Kantaben Jayantilal Shah (U.S.A.)
6. Ganga Swa. Madhuben Ochhavlal Shah
7. Late Shree Piyushbhai Rasiklal Patwa (by Jashkantaben)